Psychoterapia indywidualna dla osób z Gliwic. Psychoterapia na Śląsku.

Prowadzę psychoterapię indywidualną opartą na paradygmacie psychoanalitycznym. Podstawowo jest ona związana z głównymi założeniami psychoanalizy Z. Freuda, a jej rozwinięcie stanowią współczesne koncepcje psychologicznego rozumienia człowieka.

Psychoterapia indywidualna – Gliwice i cały Śląsk

Istotą indywidualnej psychoterapii psychoanalitycznej jest poznanie i zrozumienie tych aspektów siebie (swoich myśli i przeżyć), które nie są w pełni uświadomione. Odbywa się to poprzez rozmowę i relację z terapeutą. Umożliwiają one omawianie objawów, przeżyć oraz doświadczeń, które są dla osoby źródłem problemów i psychicznego cierpienia. Psychoterapia jest procesem, który uwzględnia indywidualną przeszłość, teraźniejszość oraz cele na przyszłość jednostki.

Większa świadomość siebie w zakresie przeżywanych uczuć i posiadanych przekonań pozwala na lepsze przystosowanie się do otaczającego świata oraz radzenie sobie z życiowymi wyzwaniami. Sprzyja rozpoznaniu i zwiększeniu dostępu do własnego potencjału – umożliwia korzystanie z niego, a jednocześnie pogodzenie się z istniejącymi ograniczeniami. Stwarza również okazję do osobistego rozwoju. Dokonuje się on poprzez zniwelowanie dokuczliwych objawów i uwolnienie energii psychicznej. Energia ta może być następnie zainwestowana w nowe, bardziej twórcze działania, ale też w pokonywanie wewnętrznych konfliktów oraz mierzenie się z zewnętrznymi przeciwnościami losu.