Gabinet psychologiczny – oferta

Prowadzę gabinet psychologiczny, w którym oferuję pomoc dla osób doświadczających dyskomfortu, cierpienia z przyczyn emocjonalnych lub przeżywających niezadowolenie w bliskich związkach, mających trudności w kontaktach zawodowych czy też w innych relacjach społecznych.

Konsultacje online


Prowadzone są z wykorzystaniem komunikatorów pozwalających na videorozmowę, takich jak Skype, czy Signal.

Konsultacje online powstały z myślą o osobach, które są zainteresowane pracą psychologiczną nad sobą, ale z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną nie mogą jej rozpocząć w tradycyjnej formie, tj. wizyty osobistej w gabinecie.

W celu umówienia się na spotkanie online, proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Koszt konsultacji wynosi 130 zł, a sesji psychoterapii – 120 zł. Spotkanie trwa 50 minut.

Psychoterapia indywidualna osób dorosłych


Psychoterapia indywidualna zakłada aktywny udział osoby w procesie terapeutycznym, a jej celem jest uzyskanie pełniejszego rozumienia przeżyć oraz doświadczeń, które wywołują w jednostce cierpienie i brak satysfakcji. W ten sposób zyskuje ona możliwość większego wpływu na swoje funkcjonowanie – samopoczucie, dokonywane wybory i jakość związków z innymi.

Proces psychoterapii poprzedza ustalenie celów i zasad spotkań określanych jako kontrakt terapeutyczny. Uzgadniane są w nim ponadto częstotliwość, odpłatność, zasady odwoływania sesji, przewidywana długość trwania psychoterapii.

Rozmowa psychoterapeutyczna ma charakter poufny.

W moim gabinecie psychologicznym sesje psychoterapii odbywają się przynajmniej dwa razy w tygodniu i trwają 50 minut.
Cena: 140 zł

Gabinet psychologiczny – Psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży


Oferowaną pomoc psychologiczną kieruję do dzieci i młodzieży, przejawiających trudności w obszarze emocji i zachowania. Pracuję z osobami, które doświadczają takich problemów, jak:

  • nieśmiałość
  • kłopot w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami
  • nieadekwatna samoocena
  • lęki
  • długotrwale obniżony nastrój
  • bóle o podłożu psychogennym (np. bóle głowy, brzucha bez podłoża medycznego)
  • konflikty z rodzicami, bunt wobec autorytetów
  • kryzys okresu dojrzewania

Psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży to cykl regularnych spotkań z terapeutą. Częstotliwość sesji terapeutycznych oraz czas trwania procesu terapeutycznego ustalany jest indywidualnie, w zależności od potrzeb i rodzaju trudności. Obok rozmowy terapeutycznej, wykorzystywane przeze mnie formy pomocy i wsparcia służące nawiązaniu kontaktu z dzieckiem to: zabawa, rysunek projekcyjny oraz elementy psychodramy.

Osoby niepełnoletnie, które chcą podjąć psychoterapię muszą uzyskać zgodę rodziców. Rodzice mają również możliwość skorzystania z konsultacji odnośnie swojego dziecka na każdym etapie terapii.

Sesje psychoterapii trwają 50 minut.
Cena: 140 zł

Poradnictwo psychologiczne w moim gabinecie w Gliwicach


Jest formą pomocy o charakterze krótkoterminowym (kilka do kilkunastu sesji). Jej celem jest pomoc w zrozumieniu zgłaszanego problemu – czynników, które do niego doprowadziły i które warunkują jego trwanie, a następnie wspólne ustalenie optymalnych sposobów jego rozwiązania. Osoba jest tu aktywnym uczestnikiem i autorem zmian, we wprowadzaniu których wspiera ją terapeuta.

Spotkania odbywają się raz w tygodniu – w zależności od indywidualnych potrzeb i charakteru trudności.

Czas trwania spotkania wynosi 50 minut.
Cena: 140 zł