mgr Michalina Włodarczyk – Zakrawacz

Z wykształcenia jestem psychologiem, absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.

Psychoterapeuta z Gliwic

Zajmuję się psychoterapią, w której bliskie mi jest rozumienie ludzkiej psychiki wypracowywane w podejściu psychodynamicznym. Wiedzę i umiejętności psychoterapeutyczne zdobyłam uczestnicząc w całościowym, czteroletnim kursie psychoterapii organizowanym przez Śląską Szkołę Psychoterapii i atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Potrzeba dalszego rozwoju oraz zainteresowanie myślą psychoanalityczną sprawiły, że podjęłam kształcenie w kierunku psychoterapeuty psychoanalitycznego. Obecnie finalizuję czteroletnie szkolenie w Studium Terapii Analitycznej w Warszawie. Kurs posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Doświadczenie zawodowe w charakterze psychologa / psychoterapeuty zdobyłam pracując z dziećmi i młodzieżą w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym w Gliwicach. Zajmowałam się diagnozą psychologiczną oraz psychoterapią indywidualną i grupową. Prowadziłam także konsultacje dla rodziców pacjentów.

W ramach tego samego ośrodka pracowałam również z osobami dorosłymi w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz w Poradni Leczenia Nerwic. Prowadziłam długoterminową psychoterapię indywidualną, poprzedzoną konsultacjami o charakterze diagnostycznym.

Specjalizuję się w pracy z osobami cierpiącymi na zaburzenia lękowe, depresję i zaburzenia osobowości.

Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaję regularnej superwizji indywidualnej i grupowej.

Jestem członkiem-kandydatem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Działam zgodnie ze standardami Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. W swojej pracy kieruję się zasadami zawartymi w kodeksie etycznym tego Towarzystwa.