Pierwsze spotkanie

Pierwsze spotkanie ma charakter diagnostyczno-konsultacyjny. Jego celem jest poznanie osoby i powodów zgłoszenia się na konsultację, pomoc w nazwaniu doświadczanych trudności, ich zdefiniowaniu oraz określenie oczekiwań, potrzeb w zakresie pomocy psychologicznej.

Konsultacja wstępna ma również za zadanie wspólne ustalenie najbardziej skutecznego sposobu postępowania terapeutycznego, uwzględniającego przeprowadzoną przeze mnie diagnozę problemu oraz potrzeby zgłaszającej się osoby. W sytuacji decyzji o kontynuowaniu spotkań proponuję poradnictwo psychologiczne lub psychoterapię indywidualną.

Pierwsza wizyta trwa 50 minut.