Pierwsze spotkanie

Pierwsze spotkania mają charakter konsultacyjny. Ich celem jest poznanie osoby i powodów zgłoszenia się na wizytę. Pomoc w nazwaniu doświadczanych trudności oraz określenie oczekiwań, potrzeb w zakresie pomocy psychologicznej.

Wstępne konsultacje mają również za zadanie wspólne ustalenie najbardziej skutecznego sposobu postępowania terapeutycznego, które wynika z nazwania problemu (problemów) oraz potrzeby zgłaszającej się osoby. W sytuacji decyzji o kontynuowaniu spotkań możliwe jest rozpoczęcie psychoterapii indywidualnej.

Wizyta trwa 50 minut.

Cena 120 zł