Witam na stronie internetowej Gabinetu Psychologicznego i Psychoterapeutycznego

Zajmuję się udzielaniem profesjonalnej pomocy psychologicznej oraz wspieraniem osobistego rozwoju. Oferuję psychoterapię indywidualną oraz poradnictwo psychologiczne. Pracuję z osobami w różnym wieku – dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, którzy doświadczają trudności o podłożu emocjonalnym, w kontaktach z innymi ludźmi, w obszarze szkolnym lub zawodowym, a także związanych z kryzysami życiowymi lub dotyczącymi poczucia własnej wartości.

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z moją ofertą.


Pomagam w obszarze:

Psychoterapia dla dorosłych
Psychoterapia indywidualna osób dorosłych

Moja oferta skierowana jest do osób doświadczających dyskomfortu, cierpienia z przyczyn emocjonalnych lub przeżywających niezadowolenie w bliskich związkach, mających trudności w kontaktach zawodowych czy też w innych relacjach społecznych.

Zobacz więcej

Psychoterapia dla dzieci i młodzieży
Psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży

Oferowaną pomoc psychologiczną kieruję do dzieci i młodzieży, przejawiających trudności w obszarze emocji i zachowania. Pracuję z osobami, które doświadczają takich problemów, jak…

Zobacz więcej

Poradnictwo psychologiczne
Poradnictwo psychologiczne

Jest formą pomocy o charakterze krótkoterminowym (kilka do kilkunastu sesji). Jej celem jest pomoc w zrozumieniu zgłaszanego problemu – czynników, które do niego doprowadziły i które warunkują jego trwanie, a następnie wspólne ustalenie optymalnych sposobów jego rozwiązania.

Zobacz więcej