Psychoterapia psychodynamiczna

Prowadzę psychoterapię indywidualną opartą na paradygmacie psychodynamicznym, która wywodząc się z tradycji psychoanalitycznej została rozszerzona o współczesne koncepcje rozumienia człowieka rozwijane w ramach psychologii i psychoterapii.

Istotą psychoterapii psychodynamicznej jest poznawanie i analizowanie tych aspektów własnego Ja, które nie są w pełni uświadomione. Dokonuje się to poprzez dialog i relację z terapeutą. Umożliwiają one omawianie objawów, przeżyć oraz doświadczeń, będących dla osoby źródłem problemów i psychicznego cierpienia. Psychoterapia jest procesem, który uwzględnia indywidualną przeszłość, teraźniejszość oraz cele na przyszłość jednostki.

Odkrywanie znaczenia trudności i rozumienie ich możliwych przyczyn ma na celu poprawę w zakresie radzenia sobie w różnych sytuacjach oraz osiągnięcie zadowalającej zmiany.