O mnie

Wykształcenie:
Jestem psychologiem, absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.
Zajmuję się psychoterapią, w której bliskie mi jest rozumienie ludzkiej psychiki wypracowywane w podejściu psychodynamicznym. Wiedzę i umiejętności psychoterapeutyczne zdobyłam uczestnicząc w całościowym, czteroletnim kursie psychoterapii, organizowanym przez Śląską Szkołę Psychoterapii i atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Potrzeba dalszego rozwoju oraz zainteresowanie myślą psychoanalityczną sprawiły, że podjęłam również kształcenie w kierunku psychoterapeuty psychoanalitycznego. Obecnie jestem w trakcie czteroletniego szkolenia w Studium Terapii Analitycznej w Warszawie. Kurs ten jest afiliowany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Doświadczenie zawodowe:
Pracuję z dziećmi i młodzieżą w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym w Gliwicach. Prowadzę diagnostykę psychologiczną, poradnictwo oraz psychoterapię indywidualną i grupową. Zajmuję się także konsultacjami dla rodziców pacjentów.

W ramach tego samego ośrodka pracuję również z osobami dorosłymi w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz w Poradni Leczenia Nerwic. Prowadzę krótko- i długoterminową psychoterapię indywidualną, poprzedzoną konsultacjami o charakterze diagnostycznym.

Specjalizuję się w pracy z osobami cierpiącymi na zaburzenia lękowe, depresję i zaburzenia osobowości.

Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaję regularnej superwizji indywidualnej i grupowej.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Śląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów.

Działam zgodnie ze standardami Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W swojej pracy przestrzegam Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa.